KONTAKTY

Výtvarná dílna Cuřínka
Jana Váňová
Cuřínova 591/16, 142 00 - Praha 4
tel: 603 738 145
napište nám

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na spotřební zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.aapedig.cz.

"Prodávající" je fyzická osoba Jana Váňová, IČ: 625 52 180

"Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupní smlouvou se rozumí doklad o převzetí zboží.

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

 

 

Objednání zboží

Elektronická objednávka

Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

 

Potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem. V případě jakýchkoliv nejasností Vás budeme kontaktovat.

 

Dodací lhůta

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly doručeny. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky.

 

Ceny zboží

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, kromě nákladů na doručení zboží. V případě změny cen Vás budeme o této skutečnosti informovat.

 

Reklamace

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem. Pokud se vyskytne závada na výrobku zadávající podnět k reklamaci, prosíme kontaktujte nás. Vykazuje-li zboží při doručení zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, tak jeho přebráním zaniká nárok na reklamaci vad způsobených dopravcem.

 

 

Způsob dopravy

Společností DPD

Doručení na Vámi uvedenou adresu. Doba doručení do 24 hodin (v pracovní dny) od odeslání balíku.

Je možné využít služby DPD Kurýr.

Tuto službu mohou příjemci využít v případě, že při prvním pokusu o doručení nebude možno zásilku doručit.

Kurýr na daném místě přenechá oznámení s novým termínem doručení a informací o možnostech přesměrování zásilky.

Pokud si příjemce přeje změnit datum doručení nebo adresu doručení, může tak velice jednoduchým způsobem učinit na výše zmíněném webovém portálu a zásilka mu bude doručena následující den (popř. ve zvoleném dni) na stávající nebo nově zvolenou adresu.

 

dopravné                          130,- Kč vč. DPH (platba předem na bankovní účet)

dopravné + doběrečné   130,- Kč + 28,- Kč (158,- Kč vč. DPH)

 

Osobně

Výtvarná dílna Cuřínka, Cuřínova 591, Praha 4 - Kamýk, 142 00

(pouze po domluvě na tel. 603 738 145).

 

- bez úhrady za dopravu

- pouze hotovostní platba

 

Způsob úhrady

Na bankovní účet

Úhradu proveďte na účet číslo: 532986309/0800. Při platbě převodem, uveďte své jméno a jako VARIABILNÍ SYMBOL (nutný pro identifikaci platby) uveďte číslo faktury. Peníze nám jsou připsány v zákoné lhůtě max. 3 pracovních dní. Po kontrole platby zboží odesíláme postupně dle pořadí došlých objednávek, o čemž budete informováni.

 

Dobírka

Objednávku zaplatíte při převzetí zboží dopravci.

 

Hotově

Při osobním převzetí v provozovně - Výtvarná dílna Cuřínka, Cuřínova 591, Praha 4 - Kamýk, 142 00 (pouze po domluvě na tel. 603 738 145).

 

Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) může spotřebitel do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola Reklamace. Zboží můžete vrátit osobně ve výdejním skladu nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou. Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje smlouvy vyjmenované v § 53, odst. 8 Obč.Z.: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vracenému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží). Doporučujeme zboží vrátit včetně originálního obalu a při rozbalení věci dbát na to, aby byl obal poškozen co nejméně. V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní data, která uvedete při objednání nebudou poskytnuta jiným subjektům.

 

Písemná komunikace

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.